Mysteries of the Rosary

Joyful Mysteries

Prīmum (secundum, tertium, quartum, quīntum) mystērium gaudiōsum est...

 1. Annūntiātiō
 2. Vīsitātiō
 3. Nātīvitās
 4. Praesentātiō
 5. Inventiō

Sorrowful Mysteries

Prīmum (secundum, tertium, quartum, quīntum) mystērium dolōrōsum est...

 1. Agōnia in Hortō Gethsēmānī
 2. Flagellātiō
 3. Coronātiō Spīnea
 4. Via Crucis
 5. Crucifixiō et Mors in Cruce

Glorious Mysteries

Prīmum (secundum, tertium, quartum, quīntum) mystērium glōriōsum est...

 1. Resurrēctiō
 2. Ascēnsiō in Caelum
 3. Dēscēnsus Spīritūs Sānctī Paraclītī
 4. Assūmptiō Beātissimae Virginis Marīae
 5. Coronātiō Beātissimae Virginis Marīae in Caelō